Dobry rok dla Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia

Wczoraj odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia. Przyjęte jednogłośnie absolutorium dla Zarządu nagrodzono gromkimi brawami.

Zarząd SWP przedstawił szczegółowe roczne sprawozdania finansowe i z prowadzonej działalności szkoleniowej. Komisja Rewizyjna, po szczegółowej analizie dokumentów finansowych i protokołów z zebrań zarządu oraz wiedzy zdobytej podczas całorocznego monitorowania prac zarządu złożyła wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2014 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd SWP, w opinii Komisji Rewizyjnej, działał rzetelnie i w pełni angażował się w powierzone i przyjęte do realizacji działania. Prawidłowo prowadzona polityka finansowa a przede wszystkim koncentracja nad skuteczną realizacją celów Stowarzyszenia zawartych w statucie spowodowały opanowanie kryzysowej sytuacji finansowej na początku roku 2014 i uzyskanie dodatniego wyniku finansowego na koniec roku. W związku z powyższym, na podstawie jednomyślnego głosowania członków, Komisja Rewizyjna składa wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia za rok 2014 i poddaje go pod glosowanie Walnego Zgromadzenia SWP” – czytamy w opinii Komisji Rewizyjnej.

Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. Miłym akcentem były gromkie brawa, jakimi nagrodzono szczególnie pracę i zaangażowanie prezesa Romana Myśliwca.

- Ponad rok temu zobowiązałem się do wyprowadzenia Stowarzyszenia z bardzo trudnej sytuacji finansowej. Trudna sytuacja wymagała podejmowania radykalnych i niepopularnych decyzji. Wszystkich, którzy poczuli się dotknięci moimi, według mnie koniecznymi działaniami, przepraszam! Najważniejsze, że Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia ma znów szansę na dalszy rozwój – mówi Roman Myśliwiec, prezes SWP.

Źródło: http://www.naszewinnice.pl/wydarzenia/spotkania-i-szkolenia/item/785-to-by%C5%82-dobry-rok-dla-stowarzyszenia-winiarzy-podkarpacia#.VOxpUyyzVR1

This entry was posted in Visegrad Wine Route. Bookmark the permalink.