Základné informácie

Dnes vinohradníci z krajín Visegradu (Česká Rep., Maďarsko, Poľsko, Slovensko) čelia zvýšeným výzvam zvlášť, čo sa týka malých a stredných vinohradníkov. Väčšina z nich stále vyrába svoje produkty podľa tradičných metód a veľkosť ich vinohradov je rôzna- od menších ako jeden hektár až po niekoľko desiatok hektárov. 

Dnes, dva dôvody prispievajú ku zraniteľnosti tohto malého podnikania. Najprv malí a strední vinohradníci nemajú odpovedajúce marketingové skúsenosti a zdroje, ktoré by im účinne mohli pomôcť podporiť svoje produkty čeliac neľútostnému súťaženiu s národnými  i zahraničnými veľkými vinárskymi výrobcami. Ďalej, nedostatočná rôznorodosť ich podnikania ich činí veľmi zraniteľnými pri znížení produkcie a/alebo predaja svojich výrobkov. Túto situáciu je cítiť hlavne v Podkarpatskom regióne (Poľsko), vinárske oblasti na Východnom Slovensku (Slovensko), región južnej Transdanubie (Maďarsko) a Moravy (Česká Republika). 

Preto je potrebné zlepšiť marketing a podporiť vínny turizmus, ako ďalší zdroj príjmov. Jednotliví vinohradníci najčastejšie nemajú kritické masy, aby zabojovali na týchto dvoch poliach sami. Lepším a oveľa efektívnejším výsledkom snáď je vytvoriť spoločnú cezhraničnú turistiku a zjednotiť malých a stredných vinohradníkov z krajín Visegradu

Projekt visegradská vínna cesta má za cieľ podporiť vytvorenie takých turistických produktov a rozvinutím takých prvkov, ktoré sú potrebné na začiatok, t.j.: 

- vytvoriť  logo a plán,

- viacjazykovú  web stránku,

- podporné brožúry,

- trasy pre turistických operátorov vínneho turizmu a/alebo regionálneho turizmu (12.–17. máj 2013).

Partneri budú naďalej spolupracovať i po ukončení projektu s ďalšími podpornými iniciatívami a spoluprácou.