Podstawowe informacje

W dzisiejszych czasach, właściciele winnic z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Republika Czeska, Węgry, Polska, Słowacja) stają przed coraz większymi wyzwaniami. Większość z nich ciągle wytwarza produkty według tradycyjnych metod, a ich winnice obejmują obszar od niespełna hektara do kilkudziesięciu hektarów.

W chwili obecnej są dwa powody, które osłabiają te małe firmy. Po pierwsze, właściciele małych i średnich winnic nie mają odpowiednich umiejętności marketingowych oraz środków pozwalających im na efektywną promocję swoich produktów w obliczu zaciętej konkurencji ogromnych krajowych i zagranicznych producentów wina.  Po drugie, małe zróżnicowanie ich oferty powoduje, że są ekstremalnie narażeni na spadek produkcji i/lub sprzedaży swoich produktów. Najmocniej jest to odczuwalne w regionie podkarpackim (Polska), regionie winnic we Wschodniej Słowacji (Słowacja), regionie Południowego Kraju Zadunajskiego (Węgry) oraz Moraw (Republika Czeska).

Dlatego istotne jest ulepszenie marketingu tych firm oraz promowanie turystyki winiarskiej stanowiącej dodatkowe źródło dochodu. Pojedynczy producenci wina często nie osiągają masy krytycznej, aby samodzielnie podjąć te działania. Lepszy i efektywniejszy rezultat można osiągnąć przez stworzenie zbiorowego, międzynarodowego produktu turystycznego zrzeszającego małych i średnich producentów wina z krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Projekt Wyszehradzki Szlak Wina ma na celu promowanie stworzenia oferty turystycznej przez rozwój elementów wymaganych do jego rozpoczęcia w następującej kolejności:

- wspólne logo, hasło i układ graficzny;

- wielojęzyczna strona internetowa;

- broszura promocyjna;

- study tour dla przedsiębiorców turystycznych specjalizujących się w turystyce winiarskiej/ lub turystyce regionalnej (12-17 maja 2013)

Po zakończeniu projektu jego partnerzy będą kontynuować współpracę poprzez inne wspólne inicjatywy promocyjne oraz wspólne imprezy.