Stezka

Malí a střední vinaři ze zemí Visegrádské čtyřky (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko) čelí v současné době stále větším problémům. Většina z nich vyrábí své produkty dle tradičních metod a velikosti jejich vinic se pohybují v rozmezí od necelého hektaru až po několik málo desítek.

K jejich zranitelnosti přispívají především dva faktory. Prvním faktorem je, že nemají dostatečné finanční zdroje a dovednosti pro marketing, který by jim umožnoval účinně propagovat své produkty na trhu s tvrdou konkurencí národních a zahraničních velkovýrobců vína. Druhým faktorem je nedostatek diverzifikace jejich výroby, čímž se stávají velice citliví na poklesy ve výrobě a/nebo v prodeji jejich produktů. Tato situace se projevuje zejména v oblasti Podkarpatska (Polsko), vinařských oblastech na východním Slovensku, Jižním Zadunají (Maďarsko) a na Moravě (Česká republika).

Z výše zmíněných důvodů je nutné, aby malí a střední vinaři zlepšili svoje marketingové schopnosti a podporovali vinařskou turistiku jako dodatečný zdroj příjmů. Tohoto samostatně docílit je velice těžké. Jako daleko lepší a účinnější řešení se zdá vytvoření jak sdružení malých a středních vinařů ze zemí Visegrádu tak i společného přeshraničního turistického produktu.

Projekt Visegrádská vinařská stezka je zaměřen na podporu vzniku společného turistického produktu tím, že vytváří nezbytné podmínky k tomu, aby mohl být projekt zahájen, tj.:

- Společné logo, slogan a struktura;

- Vícejazyčné webové stránky;

- Propagační brožura;

- Studijní cesta pro cestovní kanceláře specializující se na vinařskou turistiku a/nebo regionální cestovní ruch (12. – 17. května 2013).

Partneři se následně zaváží pokračovat ve spolupráci i po skončení projektu, což mimo jiné spočívá i v podpoře společných propagačních iniciativ a dalších návazných akcí.