Partnerské Organizace

 

Institut pro sjednocenou Evropu

Polsko

Institut pro sjednocenou Evropu (Instytut dla Zjednoczonej Europy) je nevládní organizace, jejíž cíle jsou jak národního tak evropského charakteru. Na národní úrovni se zaměřuje na iniciování a organizaci akcí prosazujících rovné příležitosti pro rozvoj, a to především mezi regiony, různými sociálními skupinami, venkovskou a městskou mládeží, a dále na začleňování a rozvoji postižených lidí. Na evropské úrovni podporuje aktivity cílené na rozšiřování spolupráce mezi organizacemi a místními komunitami z různých zemí EU a to za účelem zjednodušení integrace a kohezního procesu.

Institut sídlí ve Varšavě (Polsko), nicméně působí mezinárodně se zvláštním zaměřením na venkov a sociálně znevýhodněné oblasti. Institut pracoval na několika projektech Leonardo da Vinci a Grundtvig, které se zabývaly cestovním ruchem, tradičním lidovým uměním či pomocí postižením lidem. Institut organizuje školení hlavně v oblastech cizích jazyků a tradičních řemesel, přičemž od roku 2012 se zaměřuje také na cestovní ruch.

Institut pro regionální rozvoj

Česká Republika

Institut pro regionální rozvoj byl založen roku 2010, aby podporoval rozvoj regionů, výměnu know-how a zkušeností na mezinárodní úrovni a vzdělávání klíčových hráčů v jednotlivých regionech. Institut podporuje především spojování institucí veřejné, neziskové, akademické a soukromé sféry, které poskytují odborné znalosti v oblastech životního prostředí, vzdělávání a otázkách zdravotní péče či sociálního zabezpečení.

Tři hlavní oblasti zaměření IRR jsou:

  1. Vzdělávání – Institut poskytuje řešení v oblasti vzdělávání, od organizace událostí a jejich management, přes expertní analýzu, až po sofistikovaný e-learning.
  2. Mládež – Institut se zabývá výměnou mládeže v rámci programu Mládež v akci.
  3. Cestovní ruch – Institut se orientuje na inovace v oblasti cestovního ruchu, které zahrnují přenos zkušeností a know-how v rámci EU, rozvoj inovativních produktů pro cestovní ruch a vzdělávání v oblasti inovací v oblasti cestovního ruchu.

Vinařská stezka Pécs-Mecsek P.B.O.

Maďarsko

Pécs-Mecsek P.B.O. byl založen v roce 2005 a od té doby slouží vinařům a podnikům operujícím v rámci vinařské turistiky v oblasti Pécs. Samotná společnost byla založena především ze dvou důvodů.  Za prvé má pomáhat malovýrobcům a předním vinařům z oblasti Pécs propagovat stále se zvyšující kvalitu místního vína a za druhé se má věnovat popularizaci spotřeby kvalitního vína společně se zprostředkováním a zachováním tamější gastro kulturní hodnoty.

Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia

Polsko

Sdružení vinařů Podkarpatska (Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia) bylo založeno v roce 2006 a v současné době se dá považovat za nejdůležitější a nejaktivnější oborovou asociaci v Polsku, která čítá více jak 150 členů. Její hlavní snahou je podporovat činnost členů a rozšiřovat jejich znalosti v oblasti pěstování vinné révy. Sdružení organizuje školení o výrobě vína, semináře, studijní návštěvy a team buildingová setkání. Dále se aktivně podílí na organizaci největší vinařské akce v Polsku – Mezinárodních dnech vína v Jasło. Většina členů pochází z Podkarpatského vojvodství, což je zároveň region s jedním z nejnižších HDP na osobu v Polsku. Místní úřady se snaží všemožně podporovat cestovní ruch v oblasti a za tímto účelem zvolily vinařskou turistiku jako jedno z největších lákadel potencionálních turistů. Dobré marketingové schopnosti začínají být tedy potřeba čím dál více. Možnosti školení jsou však velmi omezené. Z tohoto důvodu se rozhodlo Sdružení vinařů začít zásadním způsobem přispívat k rozvoji marketingových schopností svých členů.

Občanské sdružení MOHYLA

Slovensko

Občanské sdružení MOHYLA (Občianske združenie MOHYLA) je nezisková organizace, která se skládá ze skupiny dobrovolníků, kteří podporují vzdělávací aktivity pro mládež a dospělé v rámci kulturních a vzdělávacích programů na východním Slovensku. Občanské sdružení podporuje aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce mezi organizacemi a místními komunitami z různých zemí EU za účelem usnadnění procesu integrace.

Sdružení Mohyla pomáhá lidem s odbornou činností a zpracováváním projektů. Dále poskytuje poradenství týkající se projektů EU v oblasti fondů a grantů, které se zaměřují na podporu organizací, společností a regionálních zájmových skupin. Mohyla sídlí ve Stropkově na severovýchodním Slovensku, přičemž okolní region je znevýhodněn svou polohou a vyznačuje se vysokou nezaměstnaností.